Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego

Historia Szkoły

Historia SOSW Nr 1
Historia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 rozpoczęła się we wrześniu 1950r. Nasza szkoła działała przy Państwowym Zakładzie Wychowawczym powołanym w lipcu 1950 r. - po upaństwowieniu przez ówczesne władze - Zakładu Anioła Stróża, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Bożego Miłosierdzia. Pierwszą siedzibą szkoły była kamienica przy ul. Stary Rynek 14/18.
Uczniami szkoły były, w większości sieroty z domów dziecka, opóźnione w rozwoju umysłowym, ofiary ostatniej wojny, z terenu województwa warszawskiego. Potrzeba przyjmowania dzieci z miasta Płocka spowodowała, szybki wzrost liczby uczniów i nauczycieli.
Od 1952 r. w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 9 pozostały tylko dzieci zamieszkujące w domach rodzinnych, inne dzieci przeniesiono do pobliskich zakładów wychowawczych.

 

Pierwszym długoletnim kierownikiem szkoły została Pani Maria Malinowska, która pełniła tą funkcję do 1974 r.
W 1957r naszą placówkę przeniesiono do budynku na rogu ul. Kościuszki i Placu Obrońców Warszawy.
Z każdym rokiem liczba uczniów zwiększała się, warunki lokalowe były coraz trudniejsze.
W latach 1968-1974 korzystaliśmy z gościnności innych placówek oświatowych i niektóre klasy naszej szkoły uczyły się w pomieszczeniach SP Nr 7 (przy ul. Królewieckiej), SP Nr 6, SP Nr 2.
 
Ostatnia przeprowadzka nastąpiła w roku szkolnym 1974/75 do budynku przy ul. Gagarina 14 (obecnie ul. Harc. Antolka Gradowskiego 24). Obecną siedzibę otrzymaliśmy po SP Nr 10.
"Jest to budynek szkolny dwupiętrowy z prawdziwego zdarzenia. Klasy są duże, przestronne, widne i słoneczne. Duże i wygodne hole. Poza tym oprócz izb lekcyjnych mamy piękną salę gimnastyczną, duże pracownie zajęć praktyczno-technicznych dla dziewcząt i chłopców, bibliotekę z czytelnią, stołówkę, gabinet lekarski i dentystyczny. Całe drugie piętro po remoncie i adaptacji przeznaczono dla internatu. Pięknie urządzone sale i świetlica są dla mieszkających tu uczniów - drugim domem."
 
W 1974 r. dyrektorem szkoły została Pani Weronika Kowalczyk i kierowała nią do 1982 r. W następnych latach szkoła stale się rozwijała. W dniu 30.05.1975 r. decyzją władz oświatowych nasza placówka otrzymała nazwę Państwowego Zakładu Wychowawczego, który składał się ze Szkoły Podstawowej nr 9 i internatu. Rozpoczął on swoje działanie od września 1975 r.
 
W kolejnych latach szkoła stale się rozwijała, a dydaktycznemu rozwojowi  towarzyszył rozwój bazy materialnej.
 
Od 1982r. przez 7 lat, funkcję dyrektora pełniła Pani Zenona Ławruszkiewicz. Zastępcą dyrektora była Pani Wanda Michalska. W roku1984 Państwowy Zakład Wychowawczy został przekształcony  w Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1.
 
Wspólna praca dyrekcji, całego grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi, sprzyjała właściwemu funkcjonowaniu ośrodka. Celem kształcenia i wychowania było przygotowanie absolwentów do pełnienia ról społecznych.
 
W latach 1989 r. - 1998 r. dyrektorem ośrodka była Pani Bożenna Pawlak, funkcję zastępcy pełniła pani Krystyna Malowaniec. Szkoła była miejscem nauki i pracy, ale także zabawy i radości. Organizowano wiele imprez i uroczystości.
Przez kilka lat w strukturze naszego ośrodka była także szkoła przyszpitalna.
Od 1992 r. tradycją stały się, w okresie świąt Bożego Narodzenia, spotkania wychowanków internatu z klerykami Seminarium Duchownego. Uczniowie brali udział w Płockim Kramiku Teatrzyków Dziecięcych "Heca" i Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Rywalizowali w zawodach sportowych organizowanych na terenie miasta i województwa. Pani dyrektor Bożenna Pawlak rozpoczęła budowę podjazdu dla wózków, którą ukończył jej następca pan dyrektor Bogusław Kaczkowski.
 
Od września 1997 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji, w strukturę Ośrodka włączono zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - zespołowe i indywidualne - dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim. Przez kilka lat w strukturze naszego ośrodka była także szkoła przyszpitalna.
 
Od 1998 r. placówką zarządza obecny dyrektor  Pan Bogusław Kaczkowski. W związku ze zmianami, jakie dokonały się w systemie oświaty i praktyce edukacyjnej - od 1999 r. powołano 6-cio letnią Szkołę Podstawową Nr 9 i Gimnazjum Nr 7. Po reorganizacji placówki w jej strukturze znalazły się:
 
- Szkoła Podstawowa Nr 9 
- Gimnazjum Nr 7
- Zespoły rewalidacyjno- wychowawcze
- internat
 
W 2000 r. ostatnia klasa ósma opuściła mury naszej szkoły.
 
Dzięki zaangażowaniu dyrekcji i przychylności władz miasta w 2003 r. otworzyliśmy świetlicę dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 
W 2007 r. obchodziliśmy wyjątkowe święto - nadanie placówce imienia Księdza Jana Twardowskiego.
 
Historię tworzą i tworzyli pedagodzy o wyjątkowej wrażliwości na problemy uczniów i rodziców. Praca w ośrodku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie uczy pokory. Nie szczędzimy zaangażowania, czasu i troski w rozwiązywaniu trudnych spraw naszych wychowanków.
 

 
Rok 2010, to okres, w którym nasza szkoła obchodziła uroczystości związane z 60-leciem istnienia placówki. 
 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny